Дата розміщення: 08.04.2016

Особлива інформація на 05.04.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

05.04.2016Припинено повноваженняДиректорКупцов Юрiй Миколайовичд/н, д/н, д/н50.4942
Зміст інформації:
Посадова особа Директор Купцов Юрiй Миколайович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 05.04.2016р.; володіє 399914 акціями, що складає 50.4942% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 99978.5 грн.; на посаді особа перебувала 29 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 05.04.2016р.
05.04.2016Припинено повноваженняГолова наглядової радиКупцова Iрина Юрiївнад/н, д/н, д/н7.4837
Зміст інформації:
Посадова особа Голова наглядової ради Купцова Iрина Юрiївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 05.04.2016р.; володіє 59271 акціями, що складає 7.4837% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 14817.75 грн.; на посаді особа перебувала 6 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 05.04.2016р.
05.04.2016Припинено повноваженняЧлен наглядової радиТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВФ ТЕХНО-ТРЕЙД"д/н, 34975866, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВФ ТЕХНО-ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 34975866) припиняє повноваження на посаді 05.04.2016р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 6 років; інформація щодо непогашених судимостей не наводиться оскільки звільнена особа є юридичною. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 05.04.2016р.
05.04.2016Припинено повноваженняЧлен наглядової радиРязанова Ольга Станiславовнад/н, д/н, д/н0.0053
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Рязанова Ольга Станiславовна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 05.04.2016р.; володіє 42 акціями, що складає 0,0053% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 10.5 грн.; на посаді особа перебувала 9 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 05.04.2016р.
05.04.2016Припинено повноваженняГолова ревізійної комісіїКупцова Наталія Вікторівнад/н, д/н, д/н7.2722
Зміст інформації:
Посадова особа Голова ревізійної комісії Купцова Наталія Вікторівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 05.04.2016р.; володіє 57596 акціями, що складає 7,2722% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 14399 грн.; на посаді особа перебувала 6 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 05.04.2016р.
05.04.2016Припинено повноваженняЧлен ревізійної комісіїРязанов Віталій Вікторовичд/н, д/н, д/н0.0053
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревізійної комісії Рязанов Віталій Вікторович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 05.04.2016р.; володіє 42 акціями, що складає 0,0053% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 10.5 грн.; на посаді особа перебувала 9 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 05.04.2016р.
05.04.2016Припинено повноваженняЧлен ревізійної комісіїГорбачова Олена Олександрівнад/н, д/н, д/н0.0053
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревізійної комісії Горбачова Олена Олександрівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 05.04.2016р.; володіє 42 акціями, що складає 0,0053% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 10.5 грн.; на посаді особа перебувала 9 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 05.04.2016р.
05.04.2016ОбраноДиректорКупцов Юрiй Миколайовичд/н, д/н, д/н50.4942
Зміст інформації:
Посадова особа Директор Купцов Юрiй Миколайович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 05.04.2016 р.; володіє 399914 акціями, що складає 50.4942% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 99978.5 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Директор; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 5 років. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання на новий строк; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 05.04.2016р.
05.04.2016ОбраноГолова наглядової радиКупцова Ірина Юріївнад/н, д/н, д/н7.4837
Зміст інформації:
Посадова особа Голова наглядової ради Купцова Ірина Юріївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 05.04.2016р.; володіє 59271 акціями, що складає 7.4837% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 14817.75 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Заступник директора, менеджер з персоналу, Голова наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до моменту переобрання Загальними зборами акціонерів. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 05.04.2016р.
05.04.2016ОбраноЧлен наглядової радиРязанова Ольга Станіславівнад/н, д/н, д/н0.0053
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Рязанова Ольга Станіславівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 05.04.2016р.; володіє 42 акціями, що складає 0.0053% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 10.5 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: викладач, Член наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до моменту переобрання Загальними зборами акціонерів. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 05.04.2016р.
05.04.2016ОбраноЧлен наглядової радиГорбачова Олена Олександрівнад/н, д/н, д/н0.0053
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Горбачова Олена Олександрівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 05.04.2016р.; володіє 42 акціями, що складає 0.0053% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 10.5 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: вчитель, член ревізійної комісії; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до моменту переобрання Загальними зборами акціонерів. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 05.04.2016р.
05.04.2016ОбраноГолова ревізійної комісіїКупцова Наталія Вікторівнад/н, д/н, д/н7.2722
Зміст інформації:
Посадова особа Голова ревізійної комісії Купцова Наталія Вікторівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 05.04.2016р.; володіє 57596 акціями, що складає 7,2722% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 14399 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: директор, Голова ревізійної комісії; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 5 років. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 05.04.2016р.
05.04.2016ОбраноЧлен ревізійної комісіїРязанов Віталій Вікторовичд/н, д/н, д/н0.0053
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревізійної комісії Рязанов Віталій Вікторович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 05.04.2016р.; володіє 42 акціями, що складає 0,0053% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 10.5 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: майстер цеху, член ревізійної комісії; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 5 років. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 05.04.2016р.
05.04.2016ОбраноЧлен ревізійної комісіїКупцов Вадим Юрійовичд/н, д/н, д/н0.0053
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревізійної комісії Купцов Вадим Юрійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 05.04.2016р.; володіє 42 акціями, що складає 0,0053% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 10.5 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Юрист; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 5 років. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 05.04.2016р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.