Дата розміщення: 12.04.2017

Особлива інформація на 07.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

07.04.2017Припинено повноваженняГолова Наглядової радиКупцова Iрина Юрiївнад/н, д/н, д/н7.483712
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Купцова Iрина Юрiївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 07.04.2017 р.; володіє 59271 акціями, що складає 7,483712% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 14817.75 грн.; на посаді особа перебувала 7 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №24 від 07.04.2017 р.
07.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиГорбачова Олена Олександрівнад/н, д/н, д/н0.005303
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Горбачова Олена Олександрівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 07.04.2017 р.; володіє 42 акціями, що складає 0,005303% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 10.5 грн.; на посаді особа перебувала 1 рік; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №24 від 07.04.2017 р. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не обрано у зв'язку зі зменешенням кількісного складу Наглядової ради Товариства.
07.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиРязанова Ольга Станіславівнад/н, д/н, д/н0.005303
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Рязанова Ольга Станіславівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 07.04.2017 р.; володіє 42 акціями, що складає 0,005303% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 10.5 грн.; на посаді особа перебувала 10 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №24 від 07.04.2017 р.
07.04.2017ОбраноГолова Наглядової радиКупцова Iрина Юрiївнад/н, д/н, д/н7.483712
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Купцова Iрина Юрiївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 07.04.2017 р.; володіє 59271 акціями, що складає 7,483712% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 14817.75 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Заступник директора, менеджер з персоналу, Голова Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №24 від 07.04.2017 р. Обраний Член Наглядової ради є акціонером.
07.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиРязанов Віталій Вікторовичд/н, д/н, д/н0.005303
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Рязанов Віталій Вікторович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 07.04.2017 р.; володіє 42 акціями, що складає 0,005303% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 10.5 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: майстер цеху, Член Ревізійної комісії; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №24 від 07.04.2017 р. Обраний Член Наглядової ради є акціонером.
07.04.2017Припинено повноваженняГолова Ревізійної комісіїКупцова Наталія Вікторівнад/н, д/н, д/н7.272222
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Ревізійної комісії Купцова Наталія Вікторівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 07.04.2017 р.; володіє 57596 акціями, що складає 7,272222% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 14399 грн.; на посаді особа перебувала 7 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №24 від 07.04.2017 р. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не обрано у зв'язку із ліквідацією такого органу, як Ревізійна комісія.
07.04.2017Припинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїРязанов Віталій Вікторовичд/н, д/н, д/н0.005303
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Рязанов Віталій Вікторович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 07.04.2017 р.; володіє 42 акціями, що складає 0,005303% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 10.5 грн.; на посаді особа перебувала 10 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №24 від 07.04.2017 р. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не обрано у зв'язку із ліквідацією такого органу, як Ревізійна комісія.
07.04.2017Припинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїКупцов Вадим Юрійовичд/н, д/н, д/н0.005303
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Купцов Вадим Юрійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 07.04.2017 р.; володіє 42 акціями, що складає 0,005303% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 10.5 грн.; на посаді особа перебувала 1 рік; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №24 від 07.04.2017 р. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не обрано у зв'язку із ліквідацією такого органу, як Ревізійна комісія.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.